Podmínky používání

Veškeré obrázky jsou volně ke stažení za účelem použití jako tapety na pracovní plochu.
Jiné využití obrázku například jako plakáty, bannery, kontent pro web či tiskoviny není dovoleno, není-li uvedena pod obrázkem výjimka z pravidel užití. Případná výjimka (vyčet výjimek) je přesně definovaná a nepředpokládá jakoukoliv variaci.

Katalog se plní obrázky registrovaných uživatelů wallpapers-fenix.eu. Předpokládá se, že jsou určeny pro tapety na plochu počítače a autor obrázku udělil svolení k zveřejnění svého díla. Pokud je někdo přesvědčen, že je některý z obrázků zveřejněn v rozporu s pravidly, prosíme o nahlášení adresy obrázku. Po prozkoumání důvodu stížnosti bude obrázek, který porušuje pravidla, odstraněn.

Výjimky pravidel

  • Výjimky pravidel uvedených v těchto podmínkách jsou možné pouze po podložení písemným dokumentem v podobě souhlasu majitele, zastupující společnosti nebo jiného nositele práv.
  • Výjimky z pravidla jsou vyhlášeny držitelem autorských práv pro jednotlivý snímek na základě osobního posouzení každého snímku samostatně.

Například:

  • Při vložení obrázku na webový servis defaultně je zobrazen obrázek během publikace bez jakýchkoliv výjimek. To znamená, že na něj platí všechna omezení.
  • Pokud se autor v době zveřejnění rozhodne udělit jakékoli oprávnění, musí redakci písemně doložit, že je oprávněným držitel autorského práva na ilustraci a předložit patřičné důkazy.
  • Udělená výjimka nemůže být v budoucnu odstraněna, rozhodnutí o bezplatném komerčním nebo dokonce nekomerčním využití obrázku na jiných stránkách jako obsah, pro tisk nebo jakékoli jiné použití, které je neodvolatelné a nelze jej vrátit zpět.
  • Současně na obrázku publikovaném v minulosti může držitel autorských práv dodatečně souhlasit s použitím pro jiné účely. Takové povolení, vydané navíc, v žádném případě nečiní amnestii pro osoby porušující autorská práva, kteří byli obviněni z porušení duševního vlastnictví a čelí stíhání před datem osvobození od zátěže autorského zákona.
  • Povolení v jednotlivých případech může udělit držitel práv na základě osobních smluv s dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou a to pouze písemně.
  • Webový portál v žádném případě nebude jednat jako zprostředkovatel při vyjednávání

Projekt "FENIX"

Spolek FENIX Patron, z. s. se zabývá organizací akcí zaměřených na osoby s roztroušenou sklerózou a osoby jinak handicapované. Plníme přání takto postižených dětí a snažíme se začlenit osoby s uvedenými handicapy do společenského života. Usnadňujeme jim překonávat psychologické bariery při návratu z nemocnice zpět do běžného života. Poskytujeme služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž cílem je upevnění zdraví, posilování přirozených vztahů i rodičovství a upevňování rodiny jako základu zdravé společnosti.

Veškerý výdělek z reklamních bloků katalogu wallpapers-fenix.eu bude použit na zajištění provozu projektu a odměn tělesně postižených, kteří se na tomto projektu podílí. Stejně tak budou využity dary za tvorbu firemních tapet a propagace firmy mecenáše.

Z důvodu, že samotný katalog je internacionální, je projektován s možností rozdělení a sledování finančních výdělků z konkrétní lokality, bylo rozhodnuto, že výdělek z ukrajinských a ruských lokalit bude předán na potřeby ukrajinské burzy dobročinnosti UBB.ORG.UA. Konkrétní projekt bude vždy odsouhlasen na radě zúčastněných pracujících v projektu "FENIX".

Vzhledem k dlouhotrvající agresi Ruska na Ukrajině, je veškerý výdělek z reklamy na webu wallpapers-fenix.eu směrován na humanitární podporu Ukrajiny. Toto rozhodnutí rady FENIX Patron, z.s., platí od 1.6.2022 až do odvolání. Peníze jsou používány na nákup léků, obvazů a potravin.